Systemy telekomunikacyjne jest to infrastruktura urządzeń i rozwiązań telekomunikacyjnych przede wszystkim firm i instytucji. Pod pojęciem rozwiązań telekomunikacyjnych kryją się zarówno urządzenia i sposoby podłączenia sieci telefonicznych, informatycznych, jak i teleinformatycznych, jednym słowem są to wszystkie rodzaje sieci, które zapewniają komunikację na odległość.

 

 

W skład takiej struktury wchodzą między innymi:

  • centrale telefoniczne,

  • okablowanie,

  • wzmacniające sygnału,

  • aparaty telefoniczne,

  • komputery,

  • wieże i słupy,

  • linie przesyłowe,

  • i inne.

 

 

Mówiąc o infrastrukturze telekomunikacyjnej można rozumieć ją jako wewnątrz firmowy system telekomunikacyjny, lub jako infrastrukturę zapewniającą odpowiednie połączenia, za którą odpowiedzialne są Samorządy Terytorialne. Mapę takiej infrastruktury tworzy Urząd Komunikacji Elektronicznej, który co roku ją aktualizuje.

 

System telekomunikacyjny w firmach to z reguły sieć telefoniczna i informatyczna, które mogą działać oddzielnie, choć coraz części są one sprzęgane w jedną sieć teleinformatyczną, takie rozwiązanie bywa bowiem niezwykle funkcjonalne, przyczynia się również w wielu wypadkach do znacznych oszczędności.  

 

Tagged Under

Ostatnie recenzje nowych produktów na rynku